Receipt of Notice of Conformity Declaration

Giấy Tiếp Nhận Bản Công Bố Hợp Quy

Receipt of Notice of Conformity Declaration

Giấy Tiếp Nhận Bản Công Bố Hợp Quy

Certificate of Food Safety Compliance

Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Voting test result of PE plastic bag

Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Túi Nilon PE-1
Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Túi Nilon PE-2

Voucher for PP bag test results

Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Túi Nilon PP-1
Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Túi Nilon PP-2
icon-slogen

THE LEADING MANUFACTURER & DISTRIBUTOR OF VIETNAM