1. Quy mô đầu tư:

Quy mô nhà xưởng hơn 10.000 m2, được đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại:

  • Máy thổi túi LDPE: 35 máy
  • Máy thổi túi PP: 25 máy
  • Máy thổi túi HDPE: 10 máy
  • Máy cắt ép túi: 70 máy
  • Máy in ống đồng: 5 máy

 

  1. Quy mô đầu tư:
  • Năng lực sản xuất: 1000 tấn/ tháng.
  • Sản lượng thực hiện: trung bình 800 tấn/ tháng.
  • Số CBNV: 150 người.

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ

STT MÁY MÓC THIẾT BỊ
1 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 20cm
2 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 25cm
3 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 30cm
4 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 35cm
5 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 40cm
6 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 45cm
7 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 55cm
8 Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 65cm
9 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 70cm
10 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 85cm
11 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 95cm
12 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 110cm
13 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 135cm
14 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 165cm
15 Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 150cm
16 Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 20cm
17 Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 25cm
18 Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 30cm
19 Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 40cm
20 Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 55cm
21 Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 75cm
22 Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 95cm
23 Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 135cm
24 Máy cắt túi khổ 70cm
25 Máy cắt túi khổ 90cm
26 Máy cắt túi khổ 120cm
27 Máy cắt túi khổ 140cm
28 Máy cắt túi khổ 160cm
29 Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 3m
30 Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 6m
31 Máy tạo hạt 105 ly
32 Máy tạo hạt 125 ly
33 Máy bằm khổ 60cm
34 Máy bằm khổ 100cm
35 Dây chuyền máy giặt nhựa tái sinh 6 tấn/ngày
36 Dây chuyền máy tạo hạt 3 cấp năng suất 6 tấn/ngày
37 Máy trộn hạt nhựa
38 Máy xào nóng
39 Máy cắt hạt
40 Xe nâng chạy bằng dầu
41 Xe nâng chạy bằng điện