1. Quy mô đầu tư:

Quy mô nhà xưởng hơn 10.000 m2, được đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại:

  • Máy thổi túi LDPE: 35 máy
  • Máy thổi túi PP: 25 máy
  • Máy thổi túi HDPE: 10 máy
  • Máy cắt ép túi: 70 máy
  • Máy in ống đồng: 5 máy

 

  1. Quy mô đầu tư:
  • Năng lực sản xuất: 1000 tấn/ tháng.
  • Sản lượng thực hiện: trung bình 800 tấn/ tháng.
  • Số CBNV: 150 người.

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ

STTMÁY MÓC THIẾT BỊ
1Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 20cm
2Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 25cm
3Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 30cm
4Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 35cm
5Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 40cm
6Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 45cm
7Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 55cm
8Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 65cm
9Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 70cm
10Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 85cm
11Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 95cm
12Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 110cm
13Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 135cm
14Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 165cm
15Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 150cm
16Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 20cm
17Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 25cm
18Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 30cm
19Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 40cm
20Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 55cm
21Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 75cm
22Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 95cm
23Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 135cm
24Máy cắt túi khổ 70cm
25Máy cắt túi khổ 90cm
26Máy cắt túi khổ 120cm
27Máy cắt túi khổ 140cm
28Máy cắt túi khổ 160cm
29Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 3m
30Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 6m
31Máy tạo hạt 105 ly
32Máy tạo hạt 125 ly
33Máy bằm khổ 60cm
34Máy bằm khổ 100cm
35Dây chuyền máy giặt nhựa tái sinh 6 tấn/ngày
36Dây chuyền máy tạo hạt 3 cấp năng suất 6 tấn/ngày
37Máy trộn hạt nhựa
38Máy xào nóng
39Máy cắt hạt
40Xe nâng chạy bằng dầu
41Xe nâng chạy bằng điện